• Slider1

    BUREAU34-DELFT = Ruud W. van Heusden

     

    Financieel adviseur voor overheidsinstellingen, stichtingen, midden en kleinbedrijf en startende ondernemers.

Welkom bij BUREAU34-DELFT

  • Ruud W. van Heusden, financieel adviseur voor overheidsinstellingen, stichtingen, midden en kleinbedrijf en startende ondernemers.
  • Een kleine organisatie met een geringe overhead en daardoor een aantrekkelijk uurtarief.
  • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financieel management en structurering van processen.
  • Een netwerk van collega’s voor voldoende back-up, advisering en assistentie.

 

BUREAU34 werkt in voorkomende gevallen samen met:

logo_LHA LHA administraties, Delft

“The father of accounting”

De franciscaner monnik en wiskundige Luca Pacioli (1445-1514) was in zijn tijd beroemder dan zijn toenmalige vriend en leerling Leonardo da Vinci. Zijn ordening op boekhoudkundig gebied worden vandaag de dag nog veelvuldig toegepast. Het is dankzij de aantekeningen van Luca Pacioli dat we nu boekhouden op een manier waarbij elke transactie leidt tot een debet en credit boeking (dubbel boekhouden). Niet voor niets wordt Luca Pacioli “The Father of Accounting” genoemd.

Pacioli

Ruud W. van Heusden

Ik ben Ruud van Heusden, bouwjaar 1949 en woon in Delft. Sinds half 2014 ben ik met pensioen. Een groot aantal jaren was ik verbonden aan de Technische Universiteit Delft in diverse functies binnen de financiële sector. De laatste functie was die van financieel adviseur van enkele afdelingen.
Voordat ik bij de TU Delft begon, heb ik gewerkt bij een voorloper van de ING Bank, de  NMB. Ik heb daar en zeer leerzame periode doorgemaakt bij de afdeling kredietverlening. O.a. veel jaarrekeningen geanalyseerd.
Naast mijn betaalde functie bij de TU Delft ben ik daar ook actief geweest als voorzitter van de ondernemingsraad voor het niet wetenschappelijk personeel en later als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.
 
Het huidige financiële pakket van de TU Delft is van de softwareleverancier BAAN.  Bij de selectie hiervan ben ik betrokken geweest en ook was ik projectleider van de invoering van het softwaredeel voor de registratie van het onderhanden werk; de registratie van de extern gefinancierde onderzoeksprojecten.
 
Mayro-Ruud

In de privésfeer kom je al snel in een functie van penningmeester van een vereniging of organisatie terecht.
 
Bij de afbouw van mijn werk aan de TU Delft belandde ik bijna als vanzelf in de begeleiding en advisering van twee stichtingen rond de TU Delft. De afgelopen twee jaar is mijn portfolio snel gegroeid.
 
Naast het parttime werk voor BUREAU34 heb ik diverse hobby’s. Onvermijdelijk is natuurlijk het duiken in de familiehistorie als je met pensioen gaat. Maar ook de paardensport in de breedste zin van het  woord kan op mijn belangstelling rekenen. Diverse takken van deze sport heb ik zelf bedreven.

Business Controller

De business controller helpt de directie van een onderneming bij het beheersen van de financiële huishouding en met het optimaliseren van het management. Het eerste gaat over de cyclus van planning- en control. Die bestaat uit financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, de jaarrekening en meerjarenplannen. In het tweede takenpakket adviseert de business controller over de mogelijkheden om het management in een bedrijf naar een hoger plan te tillen.

 

Mijn persoonlijke voorkeur en vaardigheden liggen bij Business Control.

BC-Egypte

Houten model van bierbrouwers in het oude Egypte
met rechts een boekhouder die de hoeveelheid bier telt.

BUREAU34-DELFT

Als BUREAU34 kan ik op basis van mijn kennis en ervaring iets betekenen voor overheidsorganisaties, stichtingen, het midden en kleinbedrijf en startende ondernemers.

 

Voor overheidsorganisaties is dat het ontwikkelen van stuur- en beheersinstrumenten specifiek voor een niet winst gedreven instelling. Elke organisatie heeft de wettelijke verplichting om een boekhouding te voeren. Het is de kunst om daaruit en daarmee de juiste financial- en management reporting op te stellen. Dit is vooral een zaak van een goede analyse maken van de wensen van de key players in een organisatie.

 

Bij stichtingen is het van belang om een evenwicht te vinden tussen een zo eenvoudig mogelijke administratieve registratie en de doelstellingen van de stichting. Ook de nieuwe wettelijke eisen t.a.v. rapportage en publicatie van de financiële jaarrekening via de KvK worden meegenomen.

 

Voor het MKB is het hebben en periodiek actualiseren van een goed bedrijfsplan noodzakelijk. Noodzakelijk om bewust eigen keuzes te maken maar ook voor externe partijen zoals de banken. Dit zelfde geldt ook voor startende ondernemers.
Vaste hoofdpijn punten voor het MKB en de startende ondernemers zijn de fiscale zaken rond IB, LH, BTW, VPB etc.

 

De ondersteuning bij bovengenoemde zaken kan ik uitvoeren met een kleine overhead en daardoor een aantrekkelijk laag uurtarief.
Anderzijds heb ik mij verzekerd van een netwerk van collega’s voor raadpleging en eventuele assistentie.

VAN RODE NAAR ZWARTE CIJFERS MET BUREAU34-DELFT

Het verloop van de kleur in deze balk symboliseert de toegevoegde waarde van BUREAU34.

Een onderneming doet een verzoek om ondersteuning meestal pas als de cijfers tegenvallen (rode cijfers).
Het is dan zaak om gezamenlijk te werken naar een situatie waarin weer zwarte cijfers kunnen worden geschreven.

 

balk2

Klanten van BUREAU34-DELFT